Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Minnen från Smoky Mountains

Blogg-0001
Tystnaden är nästan spöklik. Trots den undersköna naturen, med sin storslagenhet, hörs här knappt några fåglar. Det är visserligen höst i Great Smoky Mountains National Park, som utgör gränslandet mellan de amerikanska delstaterna Tennessee och North Carolina, men tystnaden är ändå märkbar. Visst hör jag en korps klagande läte när jag tar mig upp till höjderna vid Newfound Gap och beundrar den vidunderliga utsikten, men i den täta skogen där nere hörs inga småfåglar.

Blogg-0002
I bakhuvudet vet jag vad tystnaden beror på, och orsaken är också själva anledningen till att jag tagit mig hit, men det är ändå slående. Något jag inte hade väntat mig. Tystnad. Bara vindens brus i löven på de tiotalet bok- och ekarter som utgör själva grunden i det ekosystem jag rör mig i. För här är det träden som härskar. Smalstammiga, glest växande, ständigt strävande mot ljuset högt där uppe. De tynande lövens skira färger. Nedfallna löv i gult, orange och rött. Fjolårets bruna nyanser. Lövförnan. Ljuset fångas av löven, bygger träden. Göder de små organismer i förnan som bryter ner löven till mull. Jorden som får träden att spira. Kretsloppet är slutet. Det blir inte mycket fri näring över för andra växter och djur. Bara de som lever i lövförnan, i den döda veden och under klippblocken. De som inte syns. Salamandrarna.

Blogg-0005
I Smoky Mountains lever ett 30-tal olika salamandrar, vilket vill säga nära tio procent av alla världens arter. Det är därmed, så vitt man vet, det salamandertätaste området i världen, inte bara till artantal, utan också till individantal. I en del områden här är mer biomassa bunden i salamandrar än i både fåglar och däggdjur tillsammans, räknat per ytenhet. Tunna, skira, nästan genomskinliga, ofta inte större än mellan fem och tio centimeter – svansen inräknad – bara några gram tunga. Salamandrarna lever här i toppen av sina näringskedjor. Likt nattens kungligheter stiger de upp till ytan på det fuktiga skogsgolvet när mörkret faller. I världens salamanderhuvudstad.

Blogg-0004
På en nästan lodrät klippvägg, inte mer än fyra kvadratmeter stor, där källkallt vatten flödar över tunna lager av mossor, räknar vi till ett hundratal individer av kanske upp till ett tiotal arter. Knappt synliga, men osannolikt snabba när de upptäcks.

Blogg-0007
Här jagar de vattenlevande småkryp. Det kalla syrerika vattnet flödar ständigt över den tunna huden och syresätter blodet. Dessa salamandrar har tillbakabildat lungorna och sköter nu hela gasutbytet över huden. Lunglösa. Varthän blicken letar sig. Porlande vatten. Tyst myller.

Blogg-0003
Den nästan osannolika mångfalden i Smoky Mountains gör området till en biologisk ”hotspot” av global betydelse. Höjdskillnaderna bidrar till att upprätthålla många olika klimatzoner inom samma område, vilket gör att ekosystemen avlöser varandra på vägen från dalarna till topparna. Mångfalden har också under långa perioder fått stå orörd. Kontinuiteten har bevarat själva förutsättningen för livet att utvecklas. Här härskar de naturliga processer som upprätthåller livets grundvalar – skogsbränder och intensiva stormar – de river sönder och förstör, men föder också nytt.

Blogg-0006
Här har evolutionen fått verka ostörd, och det har satt sina avtryck. Genetiker har exempelvis upptäckt att en salamander som lever på båda sidor av en dalgång har utvecklats till två helt skilda arter, på grund av bäcken i dalens botten som fungerar som barriär. Till utseendet går det knappast att skilja de två formerna åt, men likväl har den minimala geografiska isoleringen bidragit till att honor och hanar från de olika sidorna av bäcken inte kommit i kontakt med varandra på länge. Här känns det som om allt kan hända.

Blogg-0008
Jag står där i skogen och förundras. Ingenstans har de ekologiska sammanhangen känts så tydliga. Få områden i världen är å andra sidan så orörda, och ändå så lätt åtkomliga. Häpnadsväckande. Här finns oändliga möjligheter till upplevelser och inspiration för naturintresserade...

Great Smoky Mountains National Park inrättades 1934 och omfattar ca 209 000 hektar bergig skogsmark. Parken – som räknas som både biosfärsområde och världsarv – är ett av världens mest välbesökta naturområden, med ca 9 miljoner besökare per år. Sedan något tiotal år pågår intensiva projekt för att kartlägga biodiversiteten i parken. Idag har man registrerat omkring 10 000 arter, men somliga forskare tror att det kan finnas ända upp till ca 90 000 arter till.

Denna artikel är tidigare publicerad: Malmgren, J. 2008. Tyst myller i Smoky Mountains. Fauna och flora 103(3):2-7. Bilderna är inskannade från diapositiv.Välkommen att kommentera!


blog comments powered by Disqus